Om BAS Metall

Vi är ett företag som har ägnat över 25 år åt kundvagnar och deras service.
Vår personal har under lång tid arbetat som servicemän och har god erfarenhet av kundvagnar av alla de slag.
Den service som vi erbjuder är anpassat för att motsvara de krav som detaljhandeln ställer.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda kundvagnsservice till detaljhandeln med bästa kvalité. Genom nära samarbete med kunder och leverantörer ska vi anpassa verksamheten för att kunna möta dagens och framtidens behov.

Målsättning

Vi ska ha marknadens nöjdaste kunder.
Våra kunder ska känna att de får: