BasMetall Kundvagnar AB


Kövlinge 107 B
312 94 Laholm

Henric Lindström
0708-116917
henric@basmetall.se

Fredric Lindström
0735-059269
fredric@basmetall.se